Elektroniczna teczka pracownicza - zmiana formy prowadzenia dokumentacji

Prowadzenie elektronicznej teczki osobowej jest możliwe, jeśli:

  1.  Pracodawca ma cyfrową wersje każdego dokumentu osobowego i płacowego
  2. Musi opatrzyć dokumentację kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub pieczęcią o takim charakterze.

Zmieniając sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej należy obecnych i byłych pracowników poinformować o możliwości odebrania przez nich teczek w dotychczasowej postaci.

Przykładowe zawiadomienie:

1. Na podstawie art 94 indeks 9 Kodeksu pracy informuje o:

- zmianie papierowej postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej na elektroniczną z dniem ........

- możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od przekazania informacji tj. do dnia .......

2 Nieodebranie dokumentacji papierowej w wyznaczonym terminie spowoduje jej zniszczenie

Od stycznia 2019 okres archiwizowania dokumentacji uległ skróceniu do 10 lat.


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift