Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej

FORMY OPODATKOWANIA JEDNOSOBOWYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH.

1) Skala podatkowa (zasady ogólne) - opodatkowanie dochodu

Podatek dochodowy opłaca się w formie zaliczek miesięcznie lub kwartalnie do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym
 
30 kwietnia każdego roku składa się roczne zeznanie PIT-36
 
  • możliwość rozliczenia wspólnego z małżonkiem
  • kwota wolna od podatku
 
2) Podatek liniowy - opodatkowanie dochodu
19 %
Podatek dochodowy opłaca się w formie zaliczek miesięcznie lub kwartalnie do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym
 
30 kwietnia każdego roku składa się roczne zeznanie PIT-36L
 
brak ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku, brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem
 
3) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - opodatkowanie przychodu nieprzekraczającego 250 000 euro i osób, które nie korzystają z karty podatkowej. (nie uwzględnia się kosztów)
 
2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20% - zależna od rodzaju działaności

● 3,0 proc. - m.in. w działalności usługowej w zakresie handlu i działalności gastronomicznej. Nie dotyczy to sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.; chodzi o sprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników

● 8,5 proc. - m.in. w działalności usługowej, w tym sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.;

● 17 proc. - w przypadku świadczenia niektórych usług niematerialnych, np. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym

● 5,5 proc. - m.in. w przypadku usług budowlanych, przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Stawka w tej wysokości dotyczy również działalności wytwórczej.

Bardzo ciekawa forma opodatkowania, lecz nie wszyscy mogą z niej skorzystać. Nie każdy przedsiębiorca ma prawo do ryczałtu. W załączniku nr 2 do ustawy o podatku zryczałtowanym zamieszczone są "działalności zakazane".
Ustawa o ryczałcie
 
Zaliczki na podatek dochodowy płaci się miesięcznie/kwartalnie (przychody do 250 000 euro) do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w tym grudzień do 31 stycznia, wraz ze zeznaniem rocznym PIT-28
 
 
4) Karta podatkowa
 
Nie trzeba prowadzić KPiR.
Podatek w formie karty podatkowej do 7 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (za grudzień do 28 grudnia);
 
Przedsiębiorcy, którzy korzystali z innej formy opodatkowania mogą ją zmienić na nową od początku nowego roku podatkowego. Do 20 stycznia powinien on złożyć do naczelnika właściwego US oświadczenie w formie pisemnej o jej zmianie.
 

Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift