Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej

FORMY OPODATKOWANIA JEDNOSOBOWYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH.

1) Skala podatkowa (zasady ogólne) - opodatkowanie dochodu

Podatek dochodowy opłaca się w formie zaliczek miesięcznie lub kwartalnie do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym
 
30 kwietnia każdego roku składa się roczne zeznanie PIT-36
 
  • możliwość rozliczenia wspólnego z małżonkiem
  • kwota wolna od podatku
 
2) Podatek liniowy - opodatkowanie dochodu
19 %
Podatek dochodowy opłaca się w formie zaliczek miesięcznie lub kwartalnie do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym
 
30 kwietnia każdego roku składa się roczne zeznanie PIT-36L
 
brak ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku, brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem
 
3) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - opodatkowanie przychodu nieprzekraczającego 250 000 euro i osób, które nie korzystają z karty podatkowej.
 
2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20% - zależna od rodzaju działaności
Bardzo ciekawa forma opodatkowania, lecz nie wszyscy mogą z niej skorzystać.
 
Zaliczki na podatek dochodowy - miesięcznie/kwartalnie (przychody do 250 000 euro) do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w tym grudzień do 31 stycznia wraz ze zeznaniem rocznym PIT-28
 
4) Karta podatkowa
 
Nie trzeba prowadzić KPiR.
Podatek w formie karty podatkowej do 7 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (za grudzień do 28 grudnia);
 
Przedsiębiorcy, którzy korzystali z innej formy opodatkowania mogą ją zmienić na nową od początku nowego roku podatkowego. Do 20 stycznia powinien on złożyć do naczelnika właściwego US oświadczenie w formie pisemnej o jej zmianie.
 

Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift