Kasa fiskalna online

Kasy fiskalne po nowemu, czyli co musisz wiedzieć od maja 2019?

Stare kasy będzie trzeba wkrótce wymienić...

pierwszy obowiązek posiadania kasy online powstanie od 1 stycznia 2020 roku i dotyczyć będzie m.in mechaników samochodowych i wulkanizatorów, oraz stacje benzynowe (gazu). Następnie od 30 czerwca 2020 roku obowiązek się poszerzy o m.in usługi związane z wyżywieniem. Od 31 grudnia 2020 roku obowiązek posiadania kas online obejmie usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnikow, obiekty służące poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.
Od 1 stycznia 2020 roku dołączą kolejne branże.

Finalnie obowiązek posiadania kas fiskalnych online będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników dopiero w 2023 roku

A już teraz:

Pojawił się obowiązek przeszkolenia -zapoznania pracowników z zasadami ewidencji, która obejmuje zasady prowadzenia, wystawienia paragonu oraz skutki nieprzestrzegania zasad. Należy uzyskać oświadczenie od pracownika, że został przeszkolony...

 


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift