Opoznione doreczanie dokumentow ksiegowych

Skutki podatkowe opóźnionego dostarczania dokumentów.

Dokumenty księgowe doręczone z opóźnieniem w przypadku:

- importu usług z UE np. Facebook, Adwords

- nabycie WNT

-sprzedaży w UE

niezafakturowane dostawy przez czas większy niż 3 miesiące mogą mieć spory wpływ na rozliczenie VAT.
tzn:

Gdy rozliczenie transakcji UE odbywa się z opóźnieniem, firma, która nabyła towar np. w lutym 2017, musi normalnie powinna wykazać VAT i powinna zapłacić ten podatek do 25 marca 2017.

W przypadku późniejszego dostarczenia dokumentów odliczyć VAT firma może dopiero w korekcie deklaracji (powyżej 3 miesięcy) czyli np. w lipcu 2017, czyli nie w tym samym miesiącu w którym musi naliczyć.

W związku z tym jeśli firma nie zapłaciła podatku w styczniu 2017, a wiadomo, że raczej tego nie zrobiła, bo w normalnie są to faktury 0%, które z jednej strony nalicza się VAT i z drugiej strony odlicza, więc nie byłoby zobowiązania podatkowego, ale w sytuacji gdy w styczniu musimy naliczyć a dopiero w korekcie za kilka miesięcy możemy odliczyć to wówczas należało VAT naliczony zapłacić w terminie pierwotnej deklaracji.

W związku z tym, że pewnie do dnia korekty nie został podatek zapłacony, to należy naliczyć i zapłacić równiez odsetki od vatu, którego teoretycznie wogóle nie powinno być...


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift