Sprawozdanie finansowe za 2017

 
 
 
 

Składanie obowiązkowych raportów do sądu i urzędu skarbowego za rok 2017 może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem Internetu.

Do corocznych obowiązków każdej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy składanie sprawozdań finansowych do Sądu i do Urzędu Skarbowego w terminie do 10 lipca.

Od 15 marca 2018 roku firmy mają obowiązek składać sprawozdanie do Sądu wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej przez Ministra Sprawiedliwości.

Do 30 września 2018 r. wystarczy, że będzie to skan sprawozdania finansowego opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Złożenie sprawozdania finansowego wymaga podpisu cyfrowego!
 

Każda osoba przebywająca w Polsce i posiadająca PESEL może założyć bezpłatnie profil zaufany EPUAP www.epuap.gov.pl.

 

Video - Jak założyć EPUAP?

 

Gorzej mają obcokrajowcy, którzy nie posiadają numeru PESEL. W ich przypadku wyrobienie podpisu kwalifikowanego jest niemalże niemożliwe. W Polsce istnieje 1 firma, która wydaje podpisy cyfrowe dla obcokrajowców na podstawie paszportów. Koszt to około 300 zł.

 

System do składania sprawozdań udostępniony przez Ministra Sprawiedliwości znajduje się na specjalnie dedykowanej temu stronie internetowej (https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd). W okresie od 15 marca do 30 września 2018 r., tj. w czasie, w którym składane są w większości przypadków sprawozdania finansowe za 2017 r., należy:

 

 

  • sporządzić sprawozdanie finansowe w sposób tradycyjny (papierowo),
  • po podpisaniu sprawozdania finansowego zeskanować je, tworząc elektroniczną kopię (skan),
  • podpisać tę kopię zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej KRS, a więc opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator,
  • skany sprawozdania finansowego przesłać poprzez udostępniony przez Ministra Sprawiedliwości system teleinformatyczny do Repozytorium Dokumentów Finansowych

2. Wymóg składania raportów w formie elektronicznej dla wielu przedsiębiorców wiąże się z koniecznością założenia konta na stronie głównej portalu eKRS (www.ekrs.ms.gov.pl)

W przypadku problemów technicznych dotyczących założenia konta czy złożenia dokumentów finansowych Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło kontakt z Centrum Wsparcia, które działa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zgłoszenia można kierować na adres:

 

sprawozdania@gdansk.sa.gov.pl lub tel.: (71) 748 96 00, następnie 4 (Elektroniczny dostęp do sądów rejestrowych).
 

Warto na koniec wspomnieć 1 października 2018 r. zaczną obowiązywać kolejne przepisy dotyczące przesyłania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej w strukturze jednolitego pliku kontrolnego. Dokładną strukturę JPK określi Minister Finansów (podobnie jak w przypadku innych JPK, np. dotyczących ewidencji VAT) - wówczas być może pojawią się ułatwienia.

www.e-pok.pl

 

Od 1 października 2018 r. obowiązuje wymóg sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej przez wszystkie podmioty stosujące ustawę o rachunkowości. Elektronizacja sporządzania sprawozdań finansowych jest połączona jednocześnie z obowiązkami składania tych sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego nie tylko w formie elektronicznej, ale również według udostępnionej przez Ministerstwo Finansów struktury logicznej.

Zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pliki stanowiące wzorzec struktur danych dla każdego zamieszczonego typu e-Sprawozdań Finansowych są udostępnione w formacie XSD. Nie zamieszczono tam niestety narzędzia pozwalającego wytworzyć sprawozdanie finansowe w wymaganym do przesyłania formacie XML. Struktury logiczne w formacie XSD są zatem "punktem wyjścia" dla pracy informatyków. Na ich podstawie muszą oni dokonać aktualizacji programów finansowo-księgowych (lub dostarczyć dodatkowe - oddzielne od programu finansowo-księgowego narzędzie) tak, by można było przekształcić tworzone przez daną jednostkę sprawozdanie finansowe na plik (pliki) zawierający te sprawozdania finansowe nie tylko w formie elektronicznej, ale w formacie XML i do tego w strukturze logicznej zgodnej z upublicznionym przez Ministerstwo Finansów formatem XSD.


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift