WDT - Sprzedaz towarow w EU

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru ma miejsce najczęsciej w firmach handlowych.

WDT to wywóz towarów na terytorium innego kraju UE.

Aby doszło do WDT towar musi zostać fizycznie wywieziony, a celem jest dostawa - przeniesienie praw rzeczowych np. sprzedaż, zamiana, aport.

Sprzedaż tylko papierowa, tzn sprzedaż prawa własności do rozporządzania towarem np. na terenie polski (sytuacja kiedy towar nie opuścił Polski - wciąż towar pozostaje w magazynie) nie pozwala na zastosowanie WDT, w tym 0% VAT

W przypadku WDT to Nabywca musi rozliczyć się z podatku jako nabywca Wewnątrzwspólnotowy.

Aby zastosować WDT 0% na tereniu UE,

  • odbiorca musi mieć ważny numer identyfikacyjny NIP EU, w tym faktura musi zawierać ten numer z przedrostkiem danego kraju np. DE..............
  • sprzedawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT posiadł dowód wywozu towaru z terytorium kraju.
  • sprzedawca wykazuje tą sprzedaż jako zarejestrowany podatnik VAT UE, w tym na fakturze musi pojawić się numer NIP UE. PL................

Nie wystawiamy faktury z tytułu otrzymania zaliczki (art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Otrzymanie zaliczki na WDT nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift