E-pok Punkt Obslugi Ksiegowej

www.e-pok.pl Accounting Services

Additional Articles in E-pok Punkt Obslugi Ksiegowej

 • ZUS PEL - e-zwolnienia Obowi?zkowe e-zwolnienia - zmiany dla wszystkich firm i p?atników Wa?ne m.in dla w?a?cicieli jednoosobowych dzia?alno?ci oraz wszystkich...
 • Opoznione doreczanie dokumentow ksiegowych Skutki podatkowe opó?nionego dostarczania dokumentów. Dokumenty ksi?gowe dor?czone z opó?nieniem w przypadku: - importu us?ug z UE np....
 • Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej FORMY OPODATKOWANIA JEDNOSOBOWYCH DZIA?ALNO?CI GOSPODARCZYCH. 1) Skala podatkowa (zasady ogólne) - opodatkowanie dochodu do 85 528 z?:...
 • WDT - Sprzedaz towarow w EU Wewn?trzwspólnotowa dostawa towaru ma miejsce najcz?sciej w firmach handlowych. WDT to wywóz towarów na terytorium innego kraju UE. Aby...
 • Rejestracja kasy fiskalnej Przedsi?biorca od chwili przekroczenia limitu 20 tys. z?otych powinien pami?ta? o dope?nieniu wszystkich formalno?ci zwi?zanych z...
 • Instalacja Kasy fiskalnej Jak zainstalowa? i kupi? kas? fiskaln??   1. Kilka dni przed zakupem nale?y powiadomi? E-pok. My wys?amy Zawiadomienie preinstalacyjne...
 • Kasa fiskalna online Kasy fiskalne po nowemu, czyli co musisz wiedzie? od maja 2019? Stare kasy b?dzie trzeba wkrótce wymieni?... pierwszy obowi?zek...
 • Biala lista podatnikow Bia?a lista podatników VAT Od 1 wrze?nia 2019 r. zosta?a uruchomiona bia?a lista podatników VAT wraz z wyszukiwark? podmiotów...
 • ?????? ???? ? ???????? ????? ???????? ????????? ???? ???????? (???????????, ????????, ??? ?????? ??????????)? ??????? ?????, ??????? ???????? ???????...
 • Tarcza antykryzysowa 1.0, czyli na co mo?e liczy? ma?y przedsi?biorca Pakiet pomocowy, czyli na co mo?na liczy?? Zwolnienie ze sk?adek ZUS dla firm zatrudniaj?cych do 9 pracowników oraz dla osób...
 • Spólka z o.o. - dwie drogi zalozenia Spó?ka z o. o. - dwie drogi za?o?enia. Czy warto zak?ada? spó?k? z o. o.? Jakie s? plusy spó?ki kapita?owej? Ile kosztuje za?o?enie...
Helpdocs by drift