E-pok Punkt Obslugi Ksiegowej

www.e-pok.pl Accounting Services

Additional Articles in E-pok Punkt Obslugi Ksiegowej

  • ZUS PEL - e-zwolnienia Obowi?zkowe e-zwolnienia - zmiany dla wszystkich firm i p?atników Wa?ne m.in dla w?a?cicieli jednoosobowych dzia?alno?ci oraz wszystkich...
  • Opoznione doreczanie dokumentow ksiegowych Skutki podatkowe opó?nionego dostarczania dokumentów. Dokumenty ksi?gowe dor?czone z opó?nieniem w przypadku: - importu us?ug z UE np....
  • Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej FORMY OPODATKOWANIA JEDNOSOBOWYCH DZIA?ALNO?CI GOSPODARCZYCH. 1) Skala podatkowa (zasady ogólne) - opodatkowanie dochodu do 85 528 z?:...
  • WDT - Sprzedaz towarow w EU Wewn?trzwspólnotowa dostawa towaru ma miejsce najcz?sciej w firmach handlowych. WDT to wywóz towarów na terytorium innego kraju UE. Aby...
  • Rejestracja kasy fiskalnej Przedsi?biorca od chwili przekroczenia limitu 20 tys. z?otych powinien pami?ta? o dope?nieniu wszystkich formalno?ci zwi?zanych z...
  • Instalacja Kasy fiskalnej Jak zainstalowa? i kupi? kas? fiskaln??   1. Kilka dni przed zakupem nale?y powiadomi? E-pok. My wys?amy Zawiadomienie preinstalacyjne...
  • Kasa fiskalna online Kasy fiskalne po nowemu, czyli co musisz wiedzie? od maja 2019? Stare kasy b?dzie trzeba wkrótce wymieni?... pierwszy obowi?zek...
Helpdocs by drift